Γρήγορη Περιήγηση

21-07-24 - 12:59
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Καυστήρες (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Διονύσου» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 117/2015 αποφάσεώς της καλεί
όποιον/όποια ενδιαφέρεται να παράσχει προσφορά για τη συντήρηση και
επισκευή όλων των καυστήρων - λεβητών - θερμαντικών σωμάτων και εν γένει
συστημάτων θερμάνσεως όλων των υπαγομένων στη «Σχολική Επιτροπή
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου» ήτοι 15
νηπιαγωγείων και 11 δημοτικών σχολείων με συνολικό αριθμό καυστήρων
δεκαέξι. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται είτε δια χειρός στα Γραφεία της
άνω Σχολικής Επιτροπής στην Άνοιξη, οδός Κανάρη αρ. 3, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, είτε δια αποστολής email στο se 1@ dionysos .gr είτε δια
αποστολής φαξ στο νούμερο 2132139822 για χρονικό διάστημα δέκα ημερών
από της αναρτήσεως της παρούσης ανακοίνωσης στο site του Δήμου Διονύσου.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Διονύσου

Πέτρος Χρονόπουλος

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο