Γρήγορη Περιήγηση

19-05-24 - 11:25
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Διαχείριση και Προστασία Ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση Εμπράγματων Δικαιωμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/07/2012

Θέμα: Ενημέρωση πολιτών για την εφαρμογή του Ν. 4061/2012 σχετικά με τη Διαχείριση και Προστασία Ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Λοιπές Διατάξεις Ακολουθεί ενημερωτική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Περιφέρειας Αττικής, η οποία αφορά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση και προστασία των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που διαχειρίζεται η Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στη Ρύθμιση των Εμπράγματων δικαιωμάτων: Μετά την ισχύ του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66Α /22-3-2012) που αφορά στη Διαχείριση και προστασία των ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις και τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή του που δόθηκαν με την 1204/51539/2-5-2012 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Περιφέρεια Αττικής περιέρχονται αρμοδιότητες διαχείρισης των δημοσίων αυτών ακινήτων, όπως προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προβλέπεται: Α. Η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση Περιφερειάρχη, εμβαδού μέχρι 100 στρεμμάτων, κατά χρήση έναντι χαμηλού τιμήματος, για παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, καθώς και για άλλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, για αναπτυξιακούς σκοπούς, για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για κεραίες κινητής τηλεφωνίας, έναντι τιμήματος και μετά από δημοπρασία. Β. Η δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή του ακινήτου πριν την 5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και εξοφλείται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) εξαμηνιαίες δόσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερομένους λήγει στις 22-9-2012. Γ. Η δυνατότητα εξαγοράς βοσκοτόπων από αποκαταστημένους κτηνοτρόφους ή από νόμιμους κληρονόμους τους, εφόσον άλλαξαν την χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική πριν την 5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) στρέμματα. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας με πρόστιμο 1/10 της αντικειμενικής αν άλλαξαν αυθαίρετα τη χρήση και εξοφλείται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες δόσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερομένους λήγει στις 31-12-2012. Δ. Η δυνατότητα μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο σε ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του, το έχει αποκτήσει και το νέμεται καλόπιστα με νόμιμο τίτλο από επαχθή αίτια που μεταγράφηκε πριν την 5-6-1993 ή με παραχωρητήριο που δεν μεταγράφηκε ή με παραχωρητήριο που εκδόθηκε από αναρμόδιο διοικητικό όργανο ή με Απόφαση Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, η οποία εκδόθηκε βάσει διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα χωρίς να εκδοθεί παραχωρητήριο. Για τις παραπάνω περιπτώσεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στις αρμόδιες Επιτροπές θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, οι οποίες συγκροτήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής με την υπ αριθμ. 1712/2012 Απόφαση (ΦΕΚ 1823Β/8-6-2012). Για τα ακίνητα που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Έδρα στα γραφεία της Δ/νσης Πολιτικής Γης στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος) με αρμοδιότητες τα αιτήματα πολιτών για εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων Δημοσίου κ.λ.π. Για περισσότερες πληροφορίες (προμήθεια εντύπων αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π.) μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής: - Ανατολικής Αττικής: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, τηλ. 2132005361, 2132005374-7, 2106031743

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
web design by
Powered by Browserbros.gr
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο