Γρήγορη Περιήγηση

23-07-24 - 06:11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την « Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Δήμου Διονύσου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/08/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 240/18.07.2016 ΑΟΕ προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τριάντα έξη λεπτών (64.962,36 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Σταμάτας». Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο