Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 05:26
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων. Ομάδες Ε, Ζ & Η»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 310/2015 ΑOE προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης σαράντα
εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ (49.323,00€ ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας « Προμήθεια
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων. Ομάδας Η: Ελαστικά», σύμφωνα με την 16/2015 Μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος τις παρούσης.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο