Γρήγορη Περιήγηση

19-07-24 - 18:56
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/11/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό        με        σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’αριθμ 314/2015  ΑOE προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ένα ευρώ    (11.931,00€ ) με κριτήριο κατακύρωσης  την οικονομικότερη προσφορά,  σύμφωνα  με την 29/2015 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τις παρούσης.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο