Γρήγορη Περιήγηση

18-07-24 - 15:25
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Διακήρυξη για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/12/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ355/2015 ΑΟΕ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά για την ανάθεση της εν θέματι προμήθειας,  όπως αυτά προσδιορίζονται με την υπ’ αριθ. 30/2015 μελέτη. 

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο