Γρήγορη Περιήγηση

19-07-24 - 19:10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/01/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 399/08-12-2015 ΑΟΕ προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδων ευρω (15.000,00€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια συστήματος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup)»

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο