Γρήγορη Περιήγηση

17-04-24 - 05:17
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/10/2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΜΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο Δήμος Διονύσου προσκαλεί τους δημιουργούς από όλο το φάσμα των εφαρμοσμένων τεχνών, να δημιουργήσουν το «λογότυπο» για το νέο Δήμο Διονύσου. Με το λογότυπο ο Δήμος έχει σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας, της μυθολογίας και του περιβάλλοντος και την προώθηση της παράδοσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών του τόπου και των δραστηριοτήτων των κατοίκων. Ακόμη, την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ελληνικούς, ευρωπαικούς και διεθνείς φορείς, ενώσεις και σωματεία με ίδιους ή συναφείς σκοπούς για την προώθηση κοινών ενδιαφερόντων. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ��ΦΕΣ Το λογότυπο του Δήμου Διονύσου πρέπει να επικοινωνεί με κύρος και επαγγελματισμό τη φύση του “ρόλλου του Δήμου’’. Να είναι μοναδικό, εύκολα αναγνωρίσιμο και να διατηρεί αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρμογών. Μπορεί να περιλαμβάνει ή να ενσωματώνεται σε αυτό κάποιο εικαστικό θέμα ή μπορεί απλά να είναι ο τρόπος γραφής της επωνυμίας ή του ακρωνυμίου του Δήμου. Το λογότυπο θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και θα αποτελέσει την οπτική ταυτότητα του Δήμου μας. Ανεξάρτητα από την ελληνική επωνυμία ή το ακρωνύμιο που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει η γενικότερη σύνθεση να έχει την επικοινωνιακή δύναμη. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το λογότυπο πρέπει να φέρει την επωνυμία του Δήμου ή το ακρωνύμιό του στα ελληνικά και να παρέχει τη δυνατότητα από αυτό να προκύψει η σφραγίδα του Δήμου και τα ανάγλυφο. Διάσταση: Το λογότυπο πρέπει να παραδοθεί ψηφιακά, σε CD/DVD, σε διάσταση όχι μεγαλύτερη από Α4 και όχι μικρότερη από Α5 σε 300dpi. Χρώματα: Το λογότυπο πρέπει να σχεδιαστεί σε έγχωμη και ασπρόμαυρη γραμμική αποτύπωση. Format: Το λογότυπο πρέπει να παραδοθεί σε αρχείο tiff, eps, ai, edr, pdf. Σφραγίδα: Το λογότυπο πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε σφραγίδα διαστάσεων 55mmx55mm maximum. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πέρα από τα formats παράδοσης του λογοτύπου μπορούν να παρουσιασθούν εφαρμογές του λογοτύπου προκειμένου να υποστηριχθεί η πρόταση του δημιουργού. Επίσης, το λογότυπο πρέπει να συνοδεύεται από γραπτό σχόλιο, όπου θα αναλύεται με σαφήνεια τι ακριβώς συμβολίζει. Ο κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετέχει με μέχρι 3 διαφορετικές προτάσεις-λογότυπα. Η τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 30-6-2011. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η υποβολή κάθε πρότασης γίνεται με την κατάθεση λευκού φακέλου μεγέθους Α4 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ, στη Γραμματεία του Δήμου Διονύσου, (οδός Λ.Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου 1) με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό ΛΟΓΟΤΥΠΟ του Δήμου Διονύσου. Αρμόδιοι παραλαβής: η κα Φ.Ρουμελιώτη και η κα Ε. Χαλκιαδάκη. Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2030601 & 213 2030619. Ο φάκελος σφραγισμένος θα λαμβάνει αριθ.πρωτ. κατάθεσης που θα δίδεται και στον καταθέτη, χωρίς να δηλώνεται ή να καταγράφεται το ονοματεπώνυμο ή άλλο στοιχείο του δημιουργού ή του εκπροσώπου του και εμπεριέχει: α) μικρό λευκό φάκελο οπωσδήποτε σφραγισμένο επίσης, που θα εμπεριέχει έναν 4ψήφιο κωδικό αριθμό της επιλογής του δημιουργού, τα στοιχεία του και σύντομο βιογραφικό. β) το έργο-πρόταση ή τα έργα (μέχρι 3 διαφορετικές) προτάσεις του δημιουργού, σε εκτύπωση διάστασης Α4 ανά λογότυπο που θα φέρουν έκαστο τον 4ψήφιο κωδικό αριθμό του. γ) το ψηφιακό αρχείο CD/DVD, που θα φέρει επίσης τον 4ψήφιο κωδικό. ΝΙΚΗΤΗΣ-ΝΙΚΗΤΡΙΑ Οι προτάσεις-συμμετοχές θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί προς τούτο με την υπ αριθ. 99/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, κατόπιν δε προσεκτικής και ενδελεχούς μελέτης τα μέλη της Επιτροπής θα επιλέξουν τρία (3) λογότυπα τα οποία θα εισαχθούν στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, το οποίο θα προβεί στην τελική επιλογή του ενός εξ αυτών. Στο νικητή-νικήτρια του διαγωγισμού θα απονεμηθεί ειδικός έγγραφος τίτλος που θα πιστοποιεί τη νίκη του και χρηματικό βραβείο 2000 ευρώ. Επαινος θα δοθεί και στα λοιπά δύο (2) λογότυπα καθώς και χρηματικό βραβείο 1000 ευρώ και 500 ευρώ αντίστοιχα, για το δεύτερο και τρίτο κατά σειρά κρίσης του Δ.Σ. Διονύσου λογότυπο που επιλέχθηκε. Η επίσημη παρουσίαση του λογοτύπου και η απονομή των τίτλων θα γίνουν σε ειδική τελετή, στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα. Η συνολική πρόταση που θα τύχει του 1ου βραβείου θα αποτελεί εφεξής πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Διονύσου, θα χρησιμοποιηθεί στα έντυπά του και όπου αλλού θελήσει ο Δήμος, χωρίς ο δημιουργός να απαιτήσει άλλη ιδιαίτερη αμοιβή πλην του ανωτέρω βραβείου. Η εκδήλωση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί ταυτόχρονα ρητή παραίτηση του συμμετέχοντα από οποιοδήποτε δικαίωμά του ως δημιουργού, όλοι δε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν με τη συμμετοχή τους την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης διακήρυξης ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των προς βράβευση προτάσεων, τον καθοριμό του ύψους των βραβείων και την παραίτηση από κάθε δικαίωμα τους στη δημιουργία του λογοτύπου.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο