Γρήγορη Περιήγηση

21-07-24 - 13:18
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών <<Υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης>>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/03/2018

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ -

CPV: 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων),

ΑΔΑΜ: 18REQ002699016

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο