Γρήγορη Περιήγηση

19-07-24 - 18:47
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

«Δημόσια πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων για προσκόμιση και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/01/2017

Ο Δήμος Διονύσου εξετάζει το ενδεχόμενο, όντας τούτο και στις προθέσεις του,
της δυνατότητας της απευθείας αγοράς των παρακάτω ακινήτων τα οποία, όπως έχει εκτιμηθεί, εξυπηρετούν στο να καταστεί εφικτή η κατασκευή έργων υποδομής σύμφωνα με την 121/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4146/13 καλούνται οι ιδιοκτήτες των παρακάτω ακινήτων να προσκομίσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας που φέρεται να έχουν στην κυριότητά τους (βάσει στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου), πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και όποια άλλα στοιχεία τυχόν διαθέτουν που μπορούν να αποτυπώσουν την εικόνα εκάστου ακινήτου.
Εφόσον ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία απόκτησης γης που αναφέρεται στις διατάξεις του ν.4146/13, ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει στην απευθείας αγορά των ζητούμενων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αποδοχής του τιμήματος από τους ιδιοκτήτες θα εφαρμοστεί η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του άρθρου 3 του ν.2882/01 όπως ισχύει σήμερα.
Τα στοιχεία θα κατατεθούν με αίτηση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Διονύσου με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στο
πρωτόκολλο του Δήμου, Γρηγορίου Λαμπράκη 19, 145 72, Δροσιά.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο