Γρήγορη Περιήγηση

25-02-24 - 17:55
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Δημιουργία τριών θέσεων πεντάμηνης απασχόλησης στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/09/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/07/2012 Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Όμορφη Ελλάδα είναι η Καθαρή Ελλάδα», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» - «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» προχωράει στην πρόσληψη ωφελουμένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Διονύσου συμπράττων φορέας είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου θα απασχοληθούν συνολικά τρία άτομα. Ολόκληρες οι προκηρύξεις (με τις ειδικότητες) βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Όμορφη Ελλάδα είναι η Καθαρή Ελλάδα» http:-www.omorfiellada-kathariellada.gr, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr , στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα του συμπράττοντα φορέα Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http:-www.ddy.gr Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (http:-www.omorfiellada-kathariellada.gr) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (http:-www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=53&la=1) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Λεωφόρος Μεσογείων 543, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 44, Αττική υπόψη κας Αφεντάκη Ελευθερίας Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 20/7/2012 έως 29/7/2012 Η υποβολή στα γραφεία της εταιρείας θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6395143 & 210 6000035 Ώρες: 09:00-14:00 Email : omorfielladakathariellada@gmail.com Φαξ : 210 6394660

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο