Γρήγορη Περιήγηση

28-05-24 - 17:06
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Δήμος και Αθλητικά Σωματεία : Συνεργάτες και όχι ανταγωνιστές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/03/2015

 

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της παραχώρησης χρήσης των σχολικών και δημοτικών χώρων σε συλλόγους και σωματεία της περιοχής, ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους δημότες για ορισμένα θέματα που αφορούν το χώρο του αθλητισμού.

Για τη Δημοτική Αρχή, η προώθηση και στήριξη του μαζικού - λαϊκού αθλητισμού μέσω της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων που προωθούν την καλή υγεία και την αναψυχή των πολιτών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Οι πολίτες και προπαντός τα παιδιά του δήμου μας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δωρεάν προγράμματα Άθλησης για Όλους.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά και νέους που έρχονται σε επαφή με διάφορα αθλήματα για πρώτη φορά ή θέλουν να αθληθούν, χωρίς όμως τις υποχρεώσεις του αγωνιστικού αθλητισμού. Απευθύνονται επίσης και σε ενήλικες που θέλουν να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και υγεία. Ως εκ τούτου τα προγράμματα αυτά είναι διαφορετικά από τις δράσεις των αθλητικών σωματείων, που προάγουν τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι εδώ και χρόνια, απουσία οποιασδήποτε δημοτικής πολιτικής στο χώρο του μαζικού αθλητισμού, τα αθλητικά σωματεία έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, συχνά και με οικονομική ζημιά. Γι αυτό και ο Δήμος τα θεωρεί έμπειρους αρωγούς στη προσπάθειά του και όχι ανταγωνιστές και προτίθεται να συνεργαστεί μαζί τους για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Επιπλέον, πρόκειται να στηρίξει όσα σωματεία αντιμετωπίζουν προβλήματα, υπό την απαράβατη προϋπόθεση  της πλήρους διαφάνειας και νομιμότητας.

Προκειμένου όμως όλα αυτά να είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά, πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό, ξεκινώντας από το επίκαιρο ζήτημα των σχολικών γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητη η δημιουργία Κανονισμού, που θα προβλέπει τις προϋποθέσεις παραχώρησης και τους κανόνες χρήσης των χώρων, τις υποχρεώσεις των σωματείων και συλλόγων και τα κριτήρια κατανομής του χρόνου. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για τον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια στην κατανομή των δημοτικών επιχορηγήσεων στα αθλητικά, πολιτιστικά κλπ σωματεία του δήμου.

Για το λόγο αυτό, πολύ σύντομα,  θα υπάρξει δημόσια, ουσιαστική και οργανωμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δημοτικές παρατάξεις, που θα πρέπει να τοποθετηθούν συγκεκριμένα στα ζητήματα που θα τεθούν και φυσικά να θέσουν και άλλα που θεωρούν σημαντικά.

Σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε και  υλοποιεί το σχέδιο για ένα Αθλητισμό για Όλους υπό το πρίσμα της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο