Γρήγορη Περιήγηση

19-04-24 - 12:26
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Από 21-30 Μαρτίου οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 50 ατόμων στον Δήμο Διονύσου για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/09/2012

Από 21 έως 30 Μαρτίου θα διαρκέσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων –δικαιολογητικών για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, που θα απασχοληθούν στο Δήμο Διονύσου, στις ειδικότητες και τις ενέργειες που αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 74.907/1/2012. Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5μηνο) για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα (KOX), στο Δήμο Διονύσου, σε συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης, στο πλαίσιο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013. Οι θέσεις απασχόλησης αφορούν: - Οχτώ άτομα ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Εργασιών Πρασίνου). - Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων –Κηπουρών – Ανθοκόμων (Κηπουροί). - Δύο άτομα ειδικότητας ΤΕ ή ΔΕ Δομικών Έργων – Έργων υποδομής (Εργοδηγοί). - Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Δασολόγος/Δασοπόνος. - Εικοσιτέσσερα άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. - Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός. - Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών). - Δύο άτομα ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Μωσαϊκών και επικαλύψεων με πλάκες, πεζοδρόμια κλπ Χώρους (Εργάτες – Πλακάδες). - Δύο άτομα ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτης Σιδεράς. - Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. - Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών. - Πέντε άτομα ειδικότητας ΔΕ Φύλακες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση: - Στα γραφεία του Δικαιούχου (Όμιλος UNESCO) - Σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Διονύσου - Σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικού τομέα Αθηνών. - Στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epenad.gov.gr). - Στην ιστοσελίδα του Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης (https:-sites.google.com/site/omilosunesco) Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής Κοινωφελούς χαρακτήρα (ΚΟΧ), μπορούν να αναζητηθούν: α) στα γραφεία και την ιστοσελίδα του Δικαιούχου ((https:-sites.google.com/site/omilosunesco), β) Στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr), γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων – διαγωνισμών φορέων – Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ), δ) Σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Διονύσου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 -15.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γούναρη και Θεοτόκη – Δημοτικό Στάδιο Καματερού 134 51, Άγ. Ανάργυροι – Καματερό, απευθύνοντάς τη προς: «Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης» ( Ανατολική Αττική – Δήμος Διονύσου), υπόψη κας Δημητρίου Αικατερίνης, εντός των προαναφερόμενων ημερομηνιών. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Ανακοίνωση θέσεων στο Δήμο Διονύσου Έντυπο αίτησης Οδηγίες

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Επιλογές Σελίδας

Αντιγραφή Συνδέσμου Σελίδας
Κοινοποιηση
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο