Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 14:32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/09/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση α) της αποκατάστασης έκτακτων βλαβών και β) της προληπτικής συντήρησης όλων των οχημάτων, υπερκατασκευών και μηχανημάτων του Δήμου Διονύσου, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, στις τιμές του πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Ειδικότερα, η ανάθεση των εργασιών θα έχει μορφή συμφωνίας-πλαισίου (άρθρο 26 Π.Δ. 60/2007). Οι επισκευές περιλαμβάνουν και τα τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίησή τους. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο