Γρήγορη Περιήγηση

22-07-24 - 19:39
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανακοίνωση υπ αριθ.πρωτ.21362/03-6-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/06/2019

Αναρτήθηκε η υπ'αριθ.πρωτ.21362/03-6-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας του Δήμου Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/6/2019 έως και 10/6//2019.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο