Γρήγορη Περιήγηση

18-07-24 - 15:24
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανακοίνωση Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Κρυονερίου Ομάδα Ζ: Μηχανές Γραφείου- Ηλεκτρονικές Συσκευές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/04/2016

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 370/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 298/2015 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ο Δήμος Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της ομάδας Ζ : Ζ: Μηχανές γραφείου – ηλεκτρονικές συσκευές του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102». Η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια των ειδών της ανωτέρω ομάδας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της 10/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, (Παράρτημα Α).

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο