Γρήγορη Περιήγηση

23-07-24 - 05:07
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανακοίνωση Δημάρχου σχετικά με την αποκομιδή των απορριμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

Αγαπητοί Συμπολίτες Η νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή κατόπιν επιταγής του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), ανέλαβε από 01-01-2011 μεταξύ άλλων και το δύσκολο εγχείρημα της οργάνωσης αυτοτελούς Υπηρεσίας καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο νεοσύστατο ενιαίο Δήμο Διονύσου . Οι πέντε από τις επτά –νυν- Δημοτικές Κοινότητες είχαν σε σχέση με την αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης , συμβάσεις με ιδιώτες, οι οποίες κατά ρητή επιταγή του νόμου καταργήθηκαν στις 31-12-2010. Σημειωτέον ότι , δεν υπήρξε μέριμνα από τις απελθούσες δημοτικές αρχές , οι οποίες γνώριζαν την οριστική λήξη των συμβάσεων με τους ιδιώτες στις 31-12-2010, για στελέχωση των Δήμων τους με επαρκές προσωπικό για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ήδη από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων μας , καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από πλευράς , τόσο της νέας δημοτικής αρχής όσο και των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων , για την ομαλή και αποτελεσματική αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης με τα μέσα (απορριμματοφόρα , οδηγοί , εργάτες κ.λπ.) που διέθεταν κάποιες Δημοτικές Κοινότητες. Προσπάθεια που επιτελέστηκε βέβαια και από την ακατάπαυστη δουλειά των εργαζομένων –μονίμων & συμβασιούχων – του Δήμου τους οποίους πρέπει να επαινέσουμε για την προσφορά τους . Στο δύσκολο αυτό έργο συμπαραστάτες ήσαστε όλοι εσείς , οι πολίτες του ενιαίου Δήμου Διονύσου και ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Δεδομένου ότι, στο σύνολο του προσωπικού συμπεριλαμβάνονταν και 32 συμβασιούχοι των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 28-02-2011 και εν όψει αυτής της λήξης οι συμβασιούχοι αυτοί απεργούν από τις 22/2/11 , παρουσιάστηκε τις τελευταίες μέρες μια δυσλειτουργία στην αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης , η οποία θα διαρκέσει μικρό χρονικό διάστημα . Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη δρομολογηθεί με την υπ’αριθμ.4/24-1-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ έκτακτου προσωπικού (69 ατόμων) ανταποδοτικού χαρακτήρα με σκοπό την αποτελεσματική και αδιατάρακτη αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης . Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο