Γρήγορη Περιήγηση

23-07-24 - 06:32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, διάρκειας δύο (02) μηνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/06/2024

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 14/06/2024 η υπ' αριθμ. 17727/14-06-24 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών διάρκειας δύο (02) μηνών.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αφορά την κάλυψη:

  • Δέκα (10) θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με ειδικότητα ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου και
  • Τριών (ο3) θέσεων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: από το Σάββατο 15.06.2024 έως και την Τετάρτη 19.06.2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου (Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, ΤΚ: 14565  Άγιος Στέφανος), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tm.prosopikou@dionysos.gr

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά, το εμπρόθεσμο της αποστολής θα κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του email.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της 17727/14-06-2024 Ανακοίνωσης και το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή

αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΜΗΝΩΝ ΑΔΑ
Κατεβάστε το αρχείο
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 2ΜΗΝΑ ΕΠΟΧ ΑΝΑΓΚΩΝ
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο