Γρήγορη Περιήγηση

20-07-24 - 06:01
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανάρτηση Πινάκων των Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2015 Προκήρυξης για την Πρόσληψη 9 Ατόμων στο ΝΠ Η ΕΣΤΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/12/2015

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1 /2015 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Η ΕΣΤΙΑ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής , στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Προσωπικού Βοηθητικών Εργασιών. Συνημμένοι οι σχετικοί πίνακες

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο