Γρήγορη Περιήγηση

15-07-24 - 20:51
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Ανάρτηση πινάκων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πολιτικής προστασίας για το έτος 2024 (Ανακοίνωση αρ. Πρωτ. 13640/14-05-2024)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/06/2024

Αναρτήθηκαν σήμερα 03/06/2024, οι πίνακες που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πολιτικής προστασίας για το έτος 2024 (Ανακοίνωση αρ. Πρωτ. 13640/14-05-2024):

α) Πίνακας κατάστασης υποψηφίων (σύνολο) κατηγορίας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας

β) Πίνακας κατάστασης υποψηφίων (σύνολο) κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

γ) Πίνακας Επιλογής (προσληφθέντες) κατηγορίας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας

δ) Πίνακας Επιλογής (προσληφθέντες) κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

ε) Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων

αρχεία

Πίνακας κατάστασης υποψηφίων σύνολο κατηγορίας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας
Κατεβάστε το αρχείο
Πίνακας κατάστασης υποψηφίων σύνολο κατηγορίας ΔΕ Οδηγών
Κατεβάστε το αρχείο
Πίνακας Επιλογής προσληφθέντες κατηγορίας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας
Κατεβάστε το αρχείο
Πίνακας Επιλογής προσληφθέντες κατηγορίας ΔΕ Οδηγών
Κατεβάστε το αρχείο
Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων
Κατεβάστε το αρχείο
[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο