Γρήγορη Περιήγηση

26-05-24 - 02:09
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Διανομής Τροφίμων σε Απόρους»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/05/2013

Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Δικαιούχοι του Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αποκλειστικά οι άποροι που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση (σε ειδικό έντυπο) συμμετοχής στο πρόγραμμα, την οποία συνυποβάλλουν με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, ενώ εάν επρόκειτο για αλλοδαπούς απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ. Ως Άποροι θεωρούνται οι εξής: 1. Για ένα άτομο το ατομικό ετήσιο εισόδημα να είναι 7.200 ευρώ. 2. Για οικογένεια με δύο μέλη το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να είναι μέχρι 10.700 ευρώ. 3. Για οικογένεια με τρία μέλη το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να είναι μέχρι 11.520 ευρώ. 4. Για οικογένεια με τέσσερα μέλη το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να είναι μέχρι 14.400 ευρώ. 5. Για οικογένεια με πέντε μέλη το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να είναι μέχρι 17.280 ευρώ. • Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών μελών το εισόδημα αυξάνει κατά 2.880 ευρώ. • Σε περίπτωση απόρου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. • Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται επίσης κατά 3.600. ευρώ. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 15.00 στo Δημαρχείο (Λ. Μαραθώνος 29 – Γραφείο Διαμεσολάβησης). Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 213 2030600

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο