Γρήγορη Περιήγηση
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο site του Δήμου Διονύσου. Ο ιστότοπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και αναβαθμίζεται συνεχώς.
29-11-23 - 01:12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Επικοινωνία

Tην Κυριακή στις 11.30 το πρωί στον σταθμό διοδίων Αφιδνών, λέμε όχι στην τοποθέτηση διοδίων σε Άγιο Στέφανο και Βαρυμπόμπη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/09/2014

Έπειτα από εισήγηση του Δήμαρχου Διονύσου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα σχετικά με την τοποθέτηση διοδίων στους κόμβους του Αγίου Στεφάνου και της Βαρυμπόμπης, σε έκτακτη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου, εξέφρασε ομόφωνα την αντίδρασή του και αποφάσισε την έναρξη κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 το πρωί, που έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση σε συνεργασία και με τους Δήμους Ωρωπού και στον σταθμό διοδίων των Αφιδνών. Κατά την ανάπτυξη του θέματος ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης, ανέφερε τα εξής: Με αφορμή την επικείμενη νομοθετική κύρωση της τροποποίησης των υφισταμένων συμβάσεων παραχώρησης των εθνικών οδών σε ιδιώτες παραχωρησιούχους τέθηκε ευρύτατα εκ νέου στη δημοσιότητα το θέμα αφενός της αύξησης των διοδίων που προβλέπεται στις υπό κύρωση τροποποιήσεις αφετέρου δε το θέμα της εγκατάστασης διοδίων σε Βαρυμπόμπη και Αγ. Στέφανο, η οποία προβλεπόταν ήδη στην αρχική σύμβαση του 2007, χωρίς μέχρι τώρα να έχει υλοποιηθεί. Επειδή με τις επικείμενες τροποποιήσεις προβλέπονται πρόσθετα οικονομικά οφέλη για τους παραχωρησιούχους χωρίς ουσιαστικά αντίστοιχα ανταλλάγματα προς το κράτος και τις τοπικές κοινωνίες, θεωρούμε ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ένα ελάχιστο αντιστάθμισμα χάρις των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από την κατασκευή και την επέκταση των εθνικών οδών. Για τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Διονύσου καθώς και των όμορων δήμων Κηφισιάς και Ωρωπού θεωρούμε ότι το μόνο λογικό και εφικτό κοινωνικό όφελος που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο των επιχειρούμενων τροποποιήσεων είναι η πρόβλεψη στον κυρωτικό νόμο για τη μη εγκατάσταση σταθμού διοδίων σε Αγ. Στέφανο και Βαρυμπόμπη. Τυχόν εγκατάστασή τους θα υποβαθμίσει υπέρμετρα την όλη περιοχή και για το λόγο αυτό καλούμεθα να διατυπώσουμε την αντίθεσή μας σε κάτι τέτοιο. Οι λόγοι που δικαιολογούν μια τέτοια στάση μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Α. ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΕ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 1. Δεν νοούνται διόδια σε οποιοδήποτε οδικό δίκτυο αστικού ιστού και από Φάληρο μέχρι τουλάχιστον και τον Αγ. Στέφανο υπάρχει ενιαίος αστικός ιστός. Μέσα σε αυτόν τον αστικό ιστό δεν νοείται περιορισμός ή οικονομική επιβάρυνση της κυκλοφορίας. 2. Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση της κυκλοφορίας είναι νομικά και λογικά αποδεκτή μόνον όταν γίνεται για την επίτευξη της υπεραστικής ταχείας κυκλοφορίας που επιτυγχάνουν οι εθνικές οδοί. Όμως τα διόδια σε Αγ. Στέφανο και Βαρυμπόμπη δεν εξυπηρετούν αυτόν το σκοπό. 3. Κάθε οικονομική επιβάρυνση μέσω διοδίων θα πρέπει να είναι ανταποδοτική και ανάλογη προς το όφελος που επιφέρει το κατασκευαζόμενο οδικό δίκτυο. Η κατασκευή κάθε εθνικής οδού δεν αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ενδοιαστικής κυκλοφορίας. Άρα από τους ωφελούμενους της ενδοαστικής κυκλοφορίας δε μπορεί το κράτος να απαιτεί οικονομική επιβάρυνση για την κατασκευή των έργων. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 1. Δεν νοείται επιχειρηματική δράση χωρίς οικονομικό ρίσκο. Η συνεχής αύξηση των διοδίων και η δημιουργία νέων για να αντισταθμιστεί το μειωμένο έσοδο των εργολάβων λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς καθιστούν τις σχετικές συμβάσεις «λεόντειες» εις βάρος του κράτους και του φορολογούμενου πολίτη. 2. Η επιβολή νέων διοδίων και η συνακόλουθη αύξηση της κυκλοφορίας στις πληττόμενες περιοχές θα επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Υπάρχει και σχετική μελέτη επιβάρυνσης κυκλοφορίας και ρύπανσης από τοποθέτηση διοδίων, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).. 3. Η έλλειψη έργων υποδομής που θα μπορούσαν να αναπληρώσουν την περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση όπως: • Επέκταση ηλεκτρικού μέχρι τον Άγ. Στέφανο μέσω Δροσιάς και Άνοιξης • Κατασκευή πλήρων παράδρομων συνεχούς ροής ώστε να μην επιβαρύνεται το αστικό οδικό δίκτυο της περιοχής • Αναβάθμιση δρομολογίων ΟΣΕ. • Βελτίωση οδοποιίας αστικού δικτύου ώστε να απορροφάται η αύξηση της κίνησης λόγω των διοδίων αποτρέπει τουλάχιστον προς το παρόν ακόμη και την ελάχιστη σκέψη για νέα διόδια ή για αύξηση των υφισταμένων. 4. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση καθιστά σε κάθε περίπτωση απαράδεκτη την οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το Δ.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 1) τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις με σκοπό τη μη εγκατάσταση διοδίων σε Αγ. Στέφανο και Βαρυμπόμπη, 2) τη κίνηση κάθε νόμιμης δικαστικής και εξωδίκου διαδικασίας για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, 3) τη συνεργασία με τους όμορους δήμους Κηφισιάς και Ωρωπού και με κάθε άλλη αρμόδια αρχή για το σκοπό αυτό, 4) την άμεση κοινοποίηση αυτής της απόφασης στον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου στον επικείμενο κυρωτικό νόμο να γίνουν οι αντίστοιχες νομικές προβλέψεις για το σκοπό αυτό και 5) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεών μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1) Τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις με σκοπό τη μη εγκατάσταση διοδίων σε Αγ. Στέφανο και Βαρυμπόμπη. 2) Την κίνηση κάθε αναγκαίας και νόμιμης διαδικασίας προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. 3) Τη συνεργασία με τους όμορους Δήμους Κηφισιάς και Ωρωπού και με κάθε άλλη αρμόδια αρχή για το σκοπό αυτό. 4) Την άμεση κοινοποίηση αυτής της απόφασης στον αρμόδιο Υπουργό και σε όλους Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προβλεφθεί στον επικείμενο κυρωτικό νόμο η μη εγκατάσταση διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου . 5) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υλοποιήσει την Απόφαση αυτή και μόνο αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου και να παρακολουθεί και ενημερώνει το Σώμα για την πορεία του θέματος. 6) Επίσης να καταγγελθεί η σύμβαση παραχώρησης στα όρια του Νομού Αττικής.

[script-63d1657eadcab]
© 2023 Δήμος Διονύσου
apartmentlicensefilm-playbookusersstorephonemaplaptop-phoneselectbullhorn Μετάβαση στο περιεχόμενο