Δήμος

Μέλη Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Τα μέλη του ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου 

ΤΑΚΤΙΚΑ

1. ΚΩΝΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6 ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

7 ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ

9 ΒΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10 ΡΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΛΕΝΗ

12 ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

13 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

3 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5 ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

6 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

7 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

8 ΚΑΛΟΒΡΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9 ΜΑΡΚΟΣΙΑΝ ΕΛΕΝΗ

10 ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

13 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ