Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών μπορεί να γίνει στα παρακάτω σημεία στο Δήμο μας όπου υπάρχουν τοποθε...

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης 1. Αίτηση2. Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιο...

'Αδεια πολιτικού γάμου

Άδεια πολιτικού γάμου   -Αίτηση-Ληξιαρχική πράξη γέννησης απο το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησής...

Πιστοποιητικά Τεχνικής Υπηρεσίας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ   1.Τοπογραφικό διάγραμμα (2 αντίγραφα)2.Διάγραμμα κοπής πεύκων ...

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για έκδοση πιστοποιητικών

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου  Άδεια πολιτικού γάμου Πιστοποιητικά Τεχνικής Υπηρεσίας  Έ...

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας

ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   Αν είναι η πρώτη φορά που ζητάτε έκδοση δελτίου αστυνομικής τα...

Έκδοση Διαβατηρίου

A. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρ...

...ανακυκλώσω ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών μπορεί να γίνει στα παρακάτω σημεία στο Δήμο μας όπου υπάρχουν τοποθε...

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στο Δήμο μας αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία ΚΕΠ: ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου: Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Α...