Προσλήψεις προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - "ενός/μίας καθαριστή/ριας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου"

Επισυνάπτεται προκήρυξη πρόσληψης ενός/μίας καθαριστή/ριας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου....

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ.52069/20-12-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνερ...

Γνωστοποίηση για την πλήρωση Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ. 37852/9-10-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνερ...

Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ. 38119/10-10-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβ...

Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ. 34710/12-9-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβο...

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δ...

Ανακοίνωση υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνο...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους 2018-2019 στο Δήμο Διονύσου

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση/Προκήρυξη πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ε...

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ

Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 'Η ΕΣΤΙΑ' γ...