Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.2020

Επισυνάπτεται η πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση του έτους για τη Δευτέρα 20.01.2020 και ώρα 17....

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 18η 2019

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της 18ης/2019 τακτικής συνεδρίασης για την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 κα...

Πρόσκληση 12ης/2019 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη την πρόσκληση, καθώς και τις εισηγήσεις της 12ης/2019 έκτακτηςκαι ...