Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (27-31 Ιανουαρίου 2014)
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εθελοντών ιατρών για το διάστημα από 27 έως 31 Ιανουαρίου, το οποίο επισυνάπτεται ακολούθως: