Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών του Δημοτικού Πολυϊατρείου (20-24 Ιανουαρίου 2014)
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εθελοντών ιατρών για το διάστημα από 20 έως 24 Ιανουαρίου 2014, το οποίο και επισυνάπτεται: