Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την: ”Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου