Συνέχεια της 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2017
      Σας ενημερώνουμε ότι η 3η/21-2-2017 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεκόπη λογω ωραρίου  και σε εφαρμογή του άρθρου3 παρ. 6  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 22-2-2017 και ώρα 17:00 με την συζήτηση των υπολειπομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.                

                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                   Μπάσης Αναστάσιος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.