Συνέχεια 8ης συνεδρίασης ΔΣ 2016
ΘΕΜΑ: «8Η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(συνεχιζόμενη)». Σας ενημερώνουμε ότι η διακοπείσα 8η/30-5-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχισθεί την Πέμπτη 2-6-2016 και ώρα 20:30 μ.μ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Σπυρίδων Γιαννουλάτος