Πρόσκληση 25η-2019 26-11-2019 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίoυ Στεφάνου.