ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 10η ΤΑΚΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Την Τρίτη 9 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου, η 9η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου στις 18.00 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της απογραφής έναρξης & των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Διονύσου της 01/01/2011». Στις 19.00 θα ακολουθήσει η 10η τακτική δημόσια συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα επισυναπτόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης: