Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  

" Προμήθεια  τροφών για τα αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου 

Κατάθεση προσφορών μέχρι  8/1/2020

ΥΠ΄ΑΡ 52325/23-12-2019  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς