Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων Έργων)
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την

Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων Έργων) 
Κατάθεση προσφορών μέχρι  17/12/2018

ΥΠ΄ΑΡ 43185/12-12-2018     

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.