Προμήθεια Απολυμαντικού Μέσου Πόσιμου Νερού
Προμήθεια  απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού προϋπολογισμού  24.747,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.