Παρατείνεται η Φοιτητική Συγκοινωνία του Δήμου Διονύσου έως και 22/7
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του Δήμου μας που εξυπηρετούνται από τη Φοιτητική Συγκοινωνία και λαμβάνοντας υπόψη την παράταση της εξεταστικής περιόδου σε αρκετά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την επέκταση της λειτουργίας των γραμμών της Φοιτητικής Συγκοινωνίας έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.