Οδηγοί ορθών πρακτικών για την επέκταση του χρόνου ζωής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και την κατ' οίκον επισκευή τους
Το έργο LIFE RE-WEEE, που ολοκληρώθηκε με συντονιστή δικαιούχο την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και υπόλοιπους δικαιούχους τον ΕΟΑΝ, το Πράσινο Ταμείο, το Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, και την RREUSE, είχε ως στόχο την πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και την προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν δράσεις με σκοπό τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ. Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων, αναπτύχθηκαν Οδηγοί για τους πολίτες με συμβουλές επέκτασης του χρόνου ζωής των συσκευών τους, καθώς και τρόπους επισκευής τους σε περίπτωση απλών βλαβών.

Ο οδηγός ορθών πρακτικών παρέχει συμβουλές προς τους πολίτες για την αύξηση του χρόνου ζωής του Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Αντίστοιχα, οι Οδηγοί επισκευών ΗΗΕ κατ’ οίκον δίνουν συμβουλές και βήματα επιδιόρθωσης των ΗΗΕ, για την αντιμετώπιση εύκολων και συνηθισμένων βλαβών των μικροσυσκευών που έχουν τα νοικοκυριά.

Οι πιο πάνω οδηγοί είναι διαθέσιμοι για τους πολίτες στους παρακάτω συνδέσμους:

Οδηγός ορθών πρακτικών και πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ

Συνοπτικός Οδηγός Επισκευών Κατ' Οίκον για Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές

Συνοπτικός Οδηγός Επισκευών Κατ' Οίκον για Ηλεκτρονικές Συσκευές