Η «ΕΣΤΙΑ» θωρακίζει εργαζομένους, παιδιά & ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου
Η ΕΣΤΙΑ συνεχίζει να είναι δίπλα στους ανθρώπους της, προβαίνοντας σε μία σειρά ενεργειών υπέρ της υγείας:

• Ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε όλα τα παιδιά στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Διονύσου.
• Ετήσιο δωρεάν check up για όλους τους εργαζόμενους της ΕΣΤΙΑΣ.
• Δέσμευση για επαρκή αριθμό rapid test COVID-19 για όλο το προσωπικό της ΕΣΤΙΑΣ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς (400 test, που αντιστοιχούν περίπου σε 5 ελέγχους/εργαζόμενο, έπειτα από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού από το Δήμο Διονύσου).
• Υποχρεωτική Θερμομέτρηση στην είσοδο κάθε Βρεφονηπιακού Σταθμού.
• Υπηρεσίες Παιδιάτρου, Νοσηλευτή και Γιατρού Εργασίας
• Ειδική τιμή (50€) για Μοριακό Έλεγχο του COVID-19 σε Διαγνωστικό Κέντρο του Δήμου Διονύσου Για:
- Όλους τους εργαζόμενους.
- Τα παιδιά και τις οικογένειές τους που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μας.
- Τα μέλη των ΚΑΠΗ που θέλουν να αποφύγουν τον συνωστισμό στα δημόσια νοσοκομεία.

• Τηλεφωνική γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για όλους και ειδικά για την
3η ηλικία, στο 210-8141751 (09:00 – 14:00).

Η ΕΣΤΙΑ με καινοτομίες δείχνει έμπρακτα την στήριξή της στο σύνολο των μελών της. Βρίσκεται συνεχώς και με σεβασμό δίπλα στους εργαζόμενους, τα ΚΑΠΗ, τα παιδιά και τις οικογένειές τους.