Επιμόρφωση, Παιδεία και Πολιτισμός στο Δήμο Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου και ο ΟΝΑΠ «Θέσπις», ανακοινώνουν την έναρξη των Μαθημάτων -  Δράσεων, Επιμόρφωσης, Παιδείας και Πολιτισμού, στις Δημοτικές Ενότητες

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.