Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Διονύσου




Επισυνάπτονται τα ισχύοντα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Διονύσου, τα οποία πραγματοποιούνται καθημερινές,  από Δευτέρα  έως και Παρασκευή.

Συγκεκριμένα λειτουργούν τρεις (3) γραμμές λεωφορείων, με σκοπό την ευκολότερη μετακίνηση των δημοτών αλλά και των μαθητών των σχολείων του Δήμου.

Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια ενδέχεται να έχουν χρονική απόκλιση λίγων  λεπτών.

Πατήστε πάνω στο αρχείο για να δείτε τα δρομολόγια και στις γραμμές.