Διακοπή ύδρευσης στη Ροδόπολη την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020
Διακοπή ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης, από τις 8:30 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ.,προκειμένου να επισκευαστεί βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Η υδροδότηση θα διεξαχθεί κανονικά στους Οικισμούς Γαλήνης, Παλαιάς Σταμάτας και Αγίας Τριάδας.