ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

(ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ :

  • B1 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ» προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
  • Β2 «ΣΑΡΩΘΡΑ» προϋπολογισμού 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
  • Γ3 «ΔΙΚΥΚΛΑ» προϋπολογισμού 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης 620,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
  • Ζ «ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ» (CPV 34324000-4) προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
  • Θ «ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ» (CPV 34913000-0) προϋπολογισμού 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Συνολικού Προϋπολογισμού : 91.140,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%

(συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα προαίρεσης ποσού 30.380,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% )