Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Διονύσου
Ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, η διαδικασία για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Στη σημερινή συνάντηση της πενταμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής για τη συγκρότηση, συμπληρώθηκαν τα μέλη με κλήρωση από τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Διονύσου. Σε προηγούμενη συνάντηση είχαν ορισθεί ως μέλη εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων και σχημάτων της τοπικής κοινωνίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ως συντονιστής ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης κ. Ηλίας Υφαντής και εκ μέρους των δημοτικών παρατάξεων η κα Καλλιόπη Ταουξή και οι κ. Αναστάσιος Καρασαρλής, Μάριος Λουκάτος και Μάνος Ουρανός. Θα ακολουθήσει συζήτηση και απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διονύσου.