Απολύμανση και καθαρισμός δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Διονύσου
Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις και οι καθαρισμοί σε κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους του Δήμου Διονύσου, και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας.

Συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος απολυμαίνουν συνεχώς πλατείες, πεζοδρόμια, Εκκλησίες, σχολεία, δημοτικά κτίρια, κάδους απορριμμάτων, στάσεις λεωφορείων καθώς και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται προληπτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους εργασίας, το αμαξοστάσιο, τα απορριμματοφόρα και τον στόλο των οχημάτων του Δήμου.