Αναστολή προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής στον Ο.Ν.Α.Π Θέσπις
Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.