ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο Ελεγκτής Ιατρός του Δημοσίου δεν θα προσέλθει αυτή τη Πέμπτη 22/09/2011 λόγω ασθενείας.