9η Συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 , ώρα 18:30μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δ.Κ. Κρυονερίου.

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης