9η ΑΠΟΦΑΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
Το πρακτικό της 9ης απόφασης του 4ου Συμβουλίου 2019 της Κοινότητας Ροδόπολης.