5η Ειδική Επαναλήπτική Συνεδρίαση ΔΣ




Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017, ώρα 16:00 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.